Image

 DZIAŁANIE 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

PRIOTYTET 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,

TYTUŁ OPERACJI: BUDOWA OBIEKTU TURYSTYCZNEGO

CEL PROJEKTU: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie jednego nowego miejsca pracy.

BENEFICJENT: Firma Usługowa STANLEY Stanisław Janowicz

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
PLANOWANO: Firma planowała uruchomienie obiektu turystycznego, z 10 miejscami noclegowymi w przepięknej miejscowości Swornegacie, otoczonej lasami i jeziorami w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Firma planowała, w oparciu o zasoby regionu organizować aktywny wypoczynek dla gości. W celu uatrakcyjnienia pobytu planowana była organizacja zajęć terenowych, spływów kajakowych, zajęć hipicznych, w okresie zimowym - kuligi. Planowano powstanie boiska do gry w siatkówkę plażową, miejsca na ognisko. Lokalizacja przedsięwzięcia gwarantuje bliski kontakt z naturą, poznawanie walorów przyrody, możliwość przygotowywania regionalnych produktów z wykorzystaniem owoców leśnych, grzybów. Położenie obiektu na terenie LGR Morenka gwarantuje aktywne promowanie tego regionu w kraju i poza jego granicami.

PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI:
Wynikiem operacji miał być rozwój działalności, zwiększenie ilości świadczonych usług przez firmę usługową STANLEY Stanisław Janowicz oraz zatrudnienie pracownika.

REALIZACJA CELU:
Przewidywany cel i planowane wyniki zostały osiągnięte.
INFORMACJA O WSPARCIU FINANSOWYM: Firma otrzymała na realizację projektu w ramach Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 wsparcie finansowe w wysokości 186 908,17zł.


Przed

W trakcie

Po